unnamed
Vormgeving
Delen

Het Zuiderzeemuseum en Foodcurators gaan samenwerken

In het restaurant van het Zuiderzeemuseum kunnen bezoekers terecht voor een kopje koffie, een broodje of een bord met frites. Daar omheen liggen oude en authentieke panden en zijn vrijwilligers in de weer om de ambachten van weleer in stand te houden. Foodcurators is door het Zuiderzeemuseum aan boord gehaald om een nieuwe invulling te geven aan het restaurant en het menu beter te laten aansluiten op de museale context. Het museumrestaurant is een uitdagende plek om het verhaal en de ambachten van het Zuiderzeegebied in een hedendaagse context te plaatsen.

Het Zuiderzeemuseum is een cultuurhistorisch museum in Enkhuizen waar de cultuur en de maritieme geschiedenis van de voormalige Zuiderzee in beeld worden gebracht. Het museum bestaat uit twee delen: het altijd geopende binnenmuseum heeft wisselende tentoonstellingen uit de rijke collectie. In het buitenmuseum, dat alleen geopend is tussen maart en oktober, staan authentieke panden uit het voormalige Zuiderzeegebied, zoals een kerk, een visrokerij, winkels en visserswoningen. De medewerkers en talloze vrijwilligers tonen historische ambachten in het buitenmuseum en het publiek kan kennismaken met de handvaardigheden van toen. Er zijn ook presentaties die een moderne interpretatie geven van traditionele technieken en materialen. Een goed voorbeeld hiervan is The Flax Project van ontwerper Christien Meindertsma.

Hedendaagse ontwerpers

Het museum werkt veel samen met hedendaagse ontwerpers om een nieuw licht te schijnen over haar collectie. Onder andere Studio Makkink & Bey, Studio Maarten Kolk & Guus Kusters, Studio Job en ontwerper Richard Hutte gingen Foodcurators al voor in innovatieve samenwerkingen met het Zuiderzeemuseum. Op dit moment loopt er tot en met 14 mei 2017 de tentoonstelling ‘Ten Years of Thomas Eyck’. Thomas Eyck (Heerlen, 1964) is uitgever van vormgeving. Al tien jaar stimuleert hij een nieuwe generatie ontwerpers om in samenwerking met lokale, ambachtelijke bedrijven actuele gebruiks- en kunstvoorwerpen te maken.

Schetsen onderzoek Zuiderzeemuseum

Onderzoekende schetsen – Foodcurators

Ambacht en industrie

Het Zuiderzeemuseum houdt oude ambachten in leven. De vraag van het Zuiderzeemuseum aan Foodcurators is concreet: bedenk een nieuwe invulling voor het restaurant van het buitenmuseum, zodat het restaurant kan aansluiten bij de museale context. Daarachter ligt voor Foodcurators de vraag om een visie te ontwikkelingen op de verhoudingen tussen ambacht en industrie.

Al bij ons eerste bezoek aan het museum is ons opgevallen dat de ambachten van de Zuiderzee weliswaar waarde hebben, maar in de huidige tijd hun nut en noodzaak zijn verloren. Toegewijde vrijwilligers houden de kennis en vaardigheden in stand, maar de productie  is niet gekoppeld aan hedendaagse consumptie of gebruik. Door een koppeling van de ambachten aan het museumrestaurant zou er weer een noodzaak kunnen ontstaan om productie te draaien.

Wij willen met dit ontwerp een visie geven op hoe industrie en ambacht met elkaar te verenigen zijn

De rode draad in het werk van Foodcurators is onze fascinatie voor ambacht en industrie en hoe zij zich tot elkaar verhouden in de voedselketen. In het Zuiderzeemuseum en het restaurant zien wij een plek waar industrie en ambacht samenkomen in de vorm van oude kennis en nieuwe producten. Wij vragen ons daarom af of het mogelijk is om een combinatie te maken tussen de praktijk van het restaurant en de ambachten van het museum. In de meest simpele vorm kun je denken aan menukaarten uit de drukkerij van het museum of tafellakens uit de zeilmakerij, maar ontwerpen is meer dan alleen een optelsom van wat er al is. Wij willen met dit ontwerp een visie geven op hoe industrie en ambacht met elkaar te verenigen zijn en dit vormen tot een werkend concept voor het restaurant. Op dit moment denken we voorzichtig na in de richting van halffabrikaten en parasiterende ambachten. We willen de ambachten weer positioneren in een keten van vraag, productie en gebruik.

De vorderingen van een ontwerpvraagstuk

Op dit moment is Foodcurators nog volop in de onderzoeksfase, maar we houden je graag op de hoogte van de ontwikkelingen en vorderingen in dit ontwerpvraagstuk. Houd deze website in de gaten of schrijf je in voor onze nieuwsbrief via deze link.

Delen